Speaker 1

Мария Христова

Ръководител „Управление и развитие на човешките ресурси“ @Focaldata

Мария Христова започва кариерата си в подбора на таланти като изгражда екипи в компании по целия свят – от Сингапур, през Того, до Бразилия. Придобива опит в най-разнообразни индустрии – мода, финтех и творческа. Намира себе си в създаването и подобряването на процесите, хуманизирането на наемането на кадри (особено в технологичната сфера) и в развитието на човешките ресурси като цяло.

През последните няколко години успешно създава стратегии за растеж и подобряване на преживяването на кандидатите за работа и на служителите в международни компании като WorldPay, Twitch и в стартиращи като Hofy. Истинското гориво в работата й е желанието да счупи непрекъснато въртящото се колело на трънливи отношения между кандидати и компании, служители и компании.

„Работата по създаването на положително преживяване за кандидата е важна, защото ще ви помогне да наемете повече хора и ще подобри работодателската марка изобщо. Може дори да повлияе на ангажираността на служителите и задържането им в компанията.“