Speaker 1

Даниела Назим

Мениджър „Преживяване на служителя“ Endava

Даниела Назим се впуска в професионалното приключение в сферата на човешките ресурси преди 15 години – отначало с административна работа, а след това се съсредоточава върху обучение и развитие на лидерски умения. Вече 10 години ръководи ЧР професионалисти и е част от управленския екип на ИТ компании в България. 

Професионалните й интереси са насочени към фирмената култура, основана на открит диалог, развитие и задържане на хората. Което прилага на практика днес в Endava и чрез ангажираността си с обучения, вътрешни инициативи за усвояване на меки умения, повишаване удовлетвореността от кариерното развитие на служителите.

През 2020 година се сертифицира като коуч, а през 2023 година като коуч по позитивна интелигентност. Опита и знанията си предава с удоволствие като доброволец в проекти за кариерно ориентиране в училища и в програмата Mentor the Young.

„Няма идеални хора и решения, лимитиране сме от собствените си ограничения и тези на всеки бизнес, но възможността да споделяме и да търсим отговорите заедно отличава компаниите, ориентирани към хората.“