Speaker 1

Даниел Василев

Главен икономист за Източна Европа Tavex Gold & Exchange

Даниел Василев е икономист, автор на статии, преводач и водещ на подкаст. В него на разбираем език обяснява всичко, което се случва в икономиката и финансите.
През последните 10 години е работил в Института по пазарна икономика, вестник „Капитал“, Форбс България, Стопански факултет на СУ. Три години е член на журито на конкурса за годишни HR награди. 

Фокусира се върху зараждането на икономическите кризи и ефектите от тях. Разработва детайлно темите за въздействието на паричната политика (да се разбира основно инфлация), икономиката на образованието, ролята на регулациите и как всичко това променя пазара на труда. 

Приемайки, че наистина живеем с в интересни времена, Даниел Василев съсредоточава усилията си да образова и подпомага хората в превенцията и справянето с предизвикателствата.