Speaker 1

Милен Великов

Експерт ''Човешки ресурси''

През последните 10 години Милен Великов минава през почти всички позиции в областта на човешките ресурси в няколко различни индустрии.

Май 2022 година защитава успешно в СУ докторска дисертация на тема „Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989 – 2021 г. – количествени и качествени изменения“.
Автор е на различен тип изследвания със стотици участници. Най-мащабното е на тема „Професионалните ценности в България“ от 2018 година с 2580 анкетирани.

Богатият опит му дава възможност да се превъплъщава в множество роли – ментор, лектор, кариерен консултант, доброволец, експериментатор. За себе си казва, че вярва в хората и все още си позволява да се изненадва. Споделя наученото, практиката си в над 150 статии и авторски подкаст „Капиталът човешки“. С гостите си от доста разнообразни сфери в откровен разговор разглежда темите за взаимоотношенията в работна среда, избора на кариера, развитието на хората като професионалисти и личности, промените на пазара на труда в България, иновативни подходи за намиране и задържане на кадри.

„Минимизираме ли страховете на хората в едно работно място, тяхното усещане за сигурност се увеличава, а с това расте и ангажираността и удовлетвореността им. Да – резултатите, нивата на текучество и мотивация също.“