Станислав Йорданов има 10 години опит в ИТ сферата. Минал е през различни позиции – Scrum Master, Agile Project Manager, Delivery Manager, докато стигне до C-level управленското ниво. Носи тежката корона на отговорността за хората, екипите и процесите – основите на успеха на всяка организация. Вярва в потенциала на всеки и насърчава хората да покажат най-доброто, на което са способни.

В работата си се води от убеждението, че индивидуалните усилия нямат значение, ако липсва силен екип. Според него сътрудничеството, мотивацията и комуникацията са най-важното триединство, което води до невероятни постижения. Затова и през годините се стреми да ги изгражда и поддържа.

„Когато предлагам на някого лидерска позиция, аз искам да видя в него, че той е готов. Искам да усетя, че ще грабне възможността и ще се опита да бъде най-добрият в тази роля. За да си добър лидер, първо трябва да вярваш в себе си и да имаш страст да водиш другите към успеха.“