Илияна Търнина е професионалист с 20 години опит в сферата на Човешките ресурси и бизнес мениджмънта. Работила е, както в малки, така и в големи български и международни компании, като в последните години се специализира в това да помага на чуждестранни инвеститори да стартират и разширят бизнеса си в България и да развият пълния си потенциал.

Често ролята и обхвата й на дейност задминават границите на страната ни и влияят на ключови функции в компанията, в която работи, както в Майкрософт, където отговаря за проекти в над 20 държави, или в Пейсейф, където заема длъжността Вицепрезидент Операции и управлява екип от над 300 човека в 3 държави.

Някои успешни нейни проекти са: Partygaming (сега Entain), Paysafe, Digital Technology Center Commerzbank.

Важните качества, с които Илияна успява да постигне своите успехи са: изграждането на визия, постоянство в постигането на заложените цели и воденето на отворен диалог с бизнеса и служителите.