Speaker 1

Бойка Микова

Старши мениджър „Човешки ресурси“ Evolution Bulgaria

Бойка Микова има 14 години опит в ЧР сферата, като 10 от тях са на ръководна позиция. Започва като организационен психолог в холдинги като Химимпорт АД и Виохалко АД. Продължава кариерния си път в международни проекти в областта на ИТ и електронната търговия.

В последния такъв – холандската Just eat takeaway.com ръководи българския и румънския отдел „Човешки ресурси“, член е на борда на директорите и съуправител на корпоративните дружества.
Професионалната й експертиза и интереси обхващат иновации, придобиване и сливане на компании, матрична организация, трансформация на работната сила и управление на промяната.
Потенциал и нови възможности за специалистите човешки ресурси вижда в новите предизвикателства с навлизането на изкуствения интелект и виртуалната реалност.

„Да бъдеш „агент на промяната“ в една професионална култура и да успееш да балансираш интересите на различните и заинтересовани страни в организацията е висш пилотаж, който се надявам да срещам в повече HR отдели в страната.“